inspecting on a higher level

Diensten

Wat doet
Haviq Inspect?

Fuiken inspectie

High-tech inspecties kent vele toepassingsgebieden. Haviq Inspect is een specialist in het uitvoeren van drone inspecties. De drone inspecties worden ingezet voor objecten die nauwkeurig, snel en efficiënt geïnspecteerd moeten worden. Met onze geavanceerde drones en payloads zijn wij als het ware de ogen van de inspecteur, waarbij wij zeer nauwkeurige inspectiedata verzamelen.

Afhankelijk van het te inspecteren object en de wensen van de opdrachtgever bepalen we hoe we de data zo optimaal mogelijk kunnen verkrijgen en delen. Hiervoor leveren wij de volgende diensten:

M300 met 1 payload
ROC Amsterdam

Data (Foto & Video)

De data die wij verzamelen wordt naderhand op kantoor gesorteerd en geanalyseerd. De klant krijgt de data overzichtelijk aangeleverd. Vooraf bespreken we het gewenste resultaat. Een 3D model leveren wij aan in onze online software, waardoor alle stakeholders het model kunnen bekijken, analyseren, annoteren, inmeten en delen.

Inspectie en rapportage

Op basis van de verkregen data van de schadebeelden voert Haviq Inspect ook de daadwerkelijke inspecties uit. Daarbij bepaalt de klant op welk niveau dit gewenst is. Naar aanleiding van de verkregen data en inspectie werkt Haviq Inspect een gedetailleerd rapport uit met eventuele aanbevelingen.

bruginspectie
Warmtescan Groningen

Thermografisch onderzoek

Met dit specifieke onderzoek kunnen we lekkages en isolatieproblemen nauwkleurig in kaart brengen. Doordat onze drone geschikt is om twee camera’s tegelijk te bevestigen, kunnen we twee soorten beelden krijgen in slechts een vlucht.

3D mapping

Met de data die we verzamelen kunnen we een object in 3D-model uitwerken en op basis van dit model het complete model inspecteren.

Averotorenn
haviq-inspect4

Online platform Haviq Software

(Asset Management)

Ten behoeve van het managen en onderhouden van assets bieden wij bovenstaande diensten in ons online platform aan: Haviq Software. Dit platform is toegankelijk voor alle betrokken partijen. Daarnaast dragen we bij aan het digitaliseren van een assetportfolio, waarbij alle relevante inspectiegegevens en 3D-modellen op één plek beschikbaar is. Dit bevordert een efficiënte samenwerking tussen onderlinge partijen.

Tankinspectie

Met onze Elios drone van flyability zijn we in staat om tanks te kunnen inspecteren zonder deze te hoeven te betreden. Snel, veilig en duurzaam. Er kan tijdens de inspectie mee worden gekeken op een 2e scherm zodat eventuele schades direct kunnen worden beoordeeld. Na de inspectie kunnen we deze data direct beschikbaar stellen.

drone-tank-inspectie
tank-inspectie